KEMİK YOĞUNLUK ÖLÇÜMÜ (QCT PRO)
Kemik Yoğunluk Ölçümü (QCT PRO)

Kemik Yoğunluğu Nedir?

*Kemik dansitometresi, kemik yoğunluğu kaybını değerlendirmek ve kemik mineral kaybını ölçmek amacıyla uygulanan bir tarama testidir. Osteoporozun yani kemik erimesinin kesin olarak saptanabilmesi için kullanılır..  Bu test, kemiklerde kalsiyum kaybı sonucu gelişen kemik durum osteoporoz tanısı için kullanılır. Kantitatif bilgisayarlı tomografi (QCT). Kemiklerin bilgisayar destekli tomografisi QCT, DEXA'ya kıyasla daha detaylı görüntüler sunar.

*Kadınlarda, 40 yaşından sonra kemik kütlesinde kayıp başlamaktadır, bu durum menopoz ile hızlanmaktadır. Kadınlarda menopozun ilk on yılı içinde kemik kütlesinin ort. % 15; erkeklerde ise tüm yaşam boyunca % 20 - 30 kaybolmaktadır. Kemik kütlesindeki kayıp oranı arttıkça, kırık riski artmaktadır. Kemik yoğunluğu ölçümü ile hem osteoporoz ve kırık riski hesaplanabilmekte hem de tedavi sonrası takip yapılabilmektedir.

Kemik yoğunluğu ölçümü kimlere yapılır?

 

*Sigara içiyorsanız ya da kalça kırığı gibi kişisel ya da ailesel bir öykünüz varsa

*Kemik kaybı ile birlikte seyreden hastalıkları olan bir erkekseniz

*Tip 1 (juvenil ya da insulin bağımlı) şeker hastaları, ya da osteoporoz aile öyküsü olanlar

*İdrar incelemelerinde aşırı kollajen artışları gösteren ve yüksek dozda kemik içeriği değişimine uğrayanlar

*Omurgalarında kırık olan ya da osteoporozun diğer bulgularını taşıyanlar

*Menopoz öncesi dönemde osteoporoz açısından yüksek risk taşıyan kadınlara

*Cerrahi olarak menapoza giren(her ikiyumurtalığı alınan) kadınlara

*Ailede osteoporoz öyküsü bulunanlara, omurga kırığı olanlara

*Röntgen filminde kemik yoğunluğunda azalma (osteopeniye) saptananlara

*Kalsiyumdan fakir beslenenlere

*Cihazımızın kalibrasyonları ve kalite kontrolü düzenli olarak ilgili firma tarafından dünya standartlarında yapılmaktadır.

ONLINE RANDEVU

Online Randevu KENDİM RANDEVUALMAK İSTİYORUM

Buradan randevunuzu tarih ve uzmanınızı seçerek 7/24 planlayabilirsiniz.

Online Randevu BENİ ARAMANIZI İSTİYORUM

Randevu formunu doldurun, Çağrı merkezimiz sizi arasın. Randevunuzu bizimle planlayın.

* Daha önce merkezimize geldiniz mi ? :